Dự Án Mới

17.000.000 
 • 66,6m2
 • Đông Bắc
 • PN
 • WC
Tổ 74 khu 9, P Cao Thắng, TP. Hạ Long
7.000.000 
 • 603,8m2
 • ĐB - TN
 • PN
 • WC
Tổ 2 khu Minh Khai, P.Đại Yên, Hạ Long
1.700.000.000 
 • 67.5m2
 • PN
 • WC
Ô số 80 KTX lữ đoàn 170 Hải Quân, Hà Tu, Hạ Long
1.860.000.000 
 • 72m2
 • Đông Bắc
 • 3 PN
 • 3 WC
Tổ 77B khu 5B, P.Bạch Đằng, TP Hạ Long
920.000.000 
 • 56m2
 • Tây ghé Bắc
 • 0 PN
 • 0 WC
Tổ 5, khu 1B, P.Hồng Hải, Hạ Long
950.000.000 
 • 58m2
 • Tây ghé Bắc
 • PN
 • WC
Tổ 5, khu 1B, P.Hồng Hải, Hạ Long

Dự án bán chạy

17.000.000 
 • 66,6m2
 • Đông Bắc
 • PN
 • WC
Tổ 74 khu 9, P Cao Thắng, TP. Hạ Long
7.000.000 
 • 603,8m2
 • ĐB - TN
 • PN
 • WC
Tổ 2 khu Minh Khai, P.Đại Yên, Hạ Long
1.700.000.000 
 • 67.5m2
 • PN
 • WC
Ô số 80 KTX lữ đoàn 170 Hải Quân, Hà Tu, Hạ Long
1.860.000.000 
 • 72m2
 • Đông Bắc
 • 3 PN
 • 3 WC
Tổ 77B khu 5B, P.Bạch Đằng, TP Hạ Long
920.000.000 
 • 56m2
 • Tây ghé Bắc
 • 0 PN
 • 0 WC
Tổ 5, khu 1B, P.Hồng Hải, Hạ Long
950.000.000 
 • 58m2
 • Tây ghé Bắc
 • PN
 • WC
Tổ 5, khu 1B, P.Hồng Hải, Hạ Long

Tin tức